بنده معمولا فقط برای شب اول تامپون بسیار کوچک که فقط برای جذب خونابه است استفاده و صبح فردای عمل کشیده می‌شود. کشیدن آن دردی ندارد و در موارد انحراف شدید تیغه بینی گاهی موارد استفاده از صفحات سیلیکونی لازم می‌شود.  
بینی ها بعد از عمل مخصوصا در شش ماه اول مقداری از ارتفاع و سربالایی و قوس خود را از دست می دهند. مقدار این تغییرات بستگی به تکنیک جراحی و مقدار سر بالا بودن قبل عمل متفاوت است.  
روش‌های جراحی که در درمان بینی‌های گوشتی به کار میرود معمولا از دستکاری‌های پوست به علت خطرات نکروز و ایجاد اسکار ، امتناع می‌گردد. تنها در این بیماران بافت‌های چربی آویزان متصل به پوست را حق برداشتن داریم. از روش‌های غیر جراحی، استفاده از قرص‌های اکوتان، در پوست‌های شدیدا چرب و ضخیم است. توصیه می‌شود شش ماه قبل و بعد از جراحی مصرف اکوتان متوقف گردد.