5.0 01 یکی از روش‌های غیر جراحی که جدیدا شایع گردیده است لیفت نوک بینی با نخ می‌باشد. در روش لیفت نوک بینی با نخ از قسمت فوقانی بینی نخ‌هایی که دارای سطح خاردار مانند هست، وارد کرده و از زیر پوست تا نوک بینی رفته و دور غضروف‌های نوک بینی می‌چرخد. پس از کشیدن این […]
0.0 00 تزریق کورتون در بیماران پوست نازک جایگاهی ندارد و تنها بهتر است در بیماران با پوست شدیدا ضخیم که روند بهبودی انها از سطح انتظار پایین‌تر بوده است انجام پذیرد. یکی دیگر از موارد تزریق در عدم تقارن‌های بعد از عمل است که سعی به کاهش تورم سطح برجسته با تزریق صورت میگیرد. […]
0.0 00 بنده معمولا فقط برای شب اول تامپون بسیار کوچک که فقط برای جذب خونابه است استفاده و صبح فردای عمل کشیده می‌شود. کشیدن آن دردی ندارد و در موارد انحراف شدید تیغه بینی گاهی موارد استفاده از صفحات سیلیکونی لازم می‌شود.  
5.0 01 بینی ها بعد از عمل مخصوصا در شش ماه اول مقداری از ارتفاع و سربالایی و قوس خود را از دست می دهند. مقدار این تغییرات بستگی به تکنیک جراحی و مقدار سر بالا بودن قبل عمل متفاوت است.  
0.0 00 روش‌های جراحی که در درمان بینی‌های گوشتی به کار میرود معمولا از دستکاری‌های پوست به علت خطرات نکروز و ایجاد اسکار ، امتناع می‌گردد. تنها در این بیماران بافت‌های چربی آویزان متصل به پوست را حق برداشتن داریم. از روش‌های غیر جراحی، استفاده از قرص‌های اکوتان، در پوست‌های شدیدا چرب و ضخیم است. […]