گزنه تراپى در سرطان پستان

این هم نوشته‌های یکی از همکاران پزشک در مورد دخالت غیرپزشکان در پزشکی. هر چند بسیار دردناک است ولی این را بازنشر می‌کنم شاید آگاهی‌دهنده باشد.

ابوعلی سینا

انسیه خانم و گزنه تراپی در سرطان پستان

میان خستگی و سردرگمی درمانگاه انکولوژی بیمارستان شریعتی سلام کرد. خبر آمدنش رو پدرم همراه با سفارش ویژه تلفنی داده بود.
جلویم ایستاده بود با پوشه‌ای از مدارک پزشکی. مربوط به سرطان پستان خواهر پنجاه ساله‌اش. دورادور شنیده بودم که انسیه خانم سرطان سینه دارد و حاضر به جراحی و شیمی درمانی نشده و تحت معالجه طب سنتی است.
مدارک رو نگاه کردم، سرطان متاستاتیک. نکته‌ای برام جالب بود، بیمار در گرافی CXR بافت پستان چپ نداشت!!
پرسیدم:
مگه عمل شده انسیه خانم؟؟ نه!
پس چرا سمت چپش ..؟ سوالم رو تمام نشده پاسخ داد: پستان رو از چهار سال قبل با گیاه گزنه خشک کرده متخصص محترم طب سنتی! (از تصور گزگز مداوم گزنه بر سینه مور مورم شد)
خب الان چرا اومدید اینجا؟؟ اون دکتر رفته بود مسافرت کانادا گفتیم یه سری به شما بزنیم!
صبح هم مطب دکترم جراح بودیم و پرونده رو پرت کرد و گفت چهار سال قبل گفتم بیاید جراحی رفتید که رفتید، مریضی که بیست سال میموند رو به کشتن دادید!!
این داستانیست که کمابیش همه همکاران جراح و داخلی مشابهی براش رو می‌توانند تعریف کنند.
انسیه خانم که معلم دبستان بود زیر خاک است و جایش در مدرسه مهر ماه خالیست.
متخصص طب سنتی ما همچنان مشغول گزنه تراپیست و از فوایدش می‌گوید، عده‌ای از جهل مردم نانی در می‌آورند و عده‌ای بر طبل این جهل می‌کوبند. عمر هم دست خداست.

دکتر امید رضایی
فوق تخصص هماتولوژی و انکولوژی