مشکلات من و لهجه بریتیش

شاید یکی از تجربه های من در زمینه زبان آموزی برای دوستان کمک کننده باشد. من همیشه در طول زندگی به لهجه امریکایی علاقه داشتم و دارم ولی از هنگامی که در عمان به عملهای جراحی بینی انجام میدهم و با مریضهای انگلیسی بیشتری برخورد دارم با دنیای جدیدی از لهجه آشنا شدم و تازه فهمیدم که معنی مامبلینگ که در مورد بریتیش میگویند چیست. عملا بریتیشها دهان خود را باز نمیکنند و فقط با حرکت لبها صداهای ضعیفی ایجاد میکنند که برای درک آن باید یک بار در چنین موقعیتی قرار بگیرید.
خلاصه ماجرا در یکی از این موارد دختر خانم بریتیش آمدند و فرمودند:
I have gotta tel you dr amir free thing !!
من هم که تعجب کرده بودم در جواب گفتم :
Its all free to ask me any question. Feel free
دیدم تعجب کرد گفت
Nooooo ,,free thingggg
منم گفتم
i know its free
دیدم عصبانی شد و گفت :
One two free
من هم بهتم زده بود و گفتم که بابا داری اشتباه میزنی
Three not free !!!
خلاصه داشت دعوامون میشد که چرا اون میگه تری و من میشنوم فری !!
وقتی به لهجه های مختلف بریتیش مراجعه کردم تازه دلیلشو فهمیدم.
انگلیسیها یه لهجه عجیبی بنام کوکنی اکسنت دارند
(Cockney accent)
این لهجه متعلق به طبقه کارگری بوده و واقعا وحشتناک است. تغییرات زیادی در تلفظ حروف دارند یکی از این تغییرات تغییر تلفظ th به f هست.
مثلا بجای everything میگویند everyfing.
بجای three میگویند free.
بعدها این لهجه محدودتر شده ولی قسمتی از آن به لهجه های استاندارد نفوذ کرده است و الان این تلفظ ف بجای th جز ثابتی از لهجه لندنی شده است و در لندن شنیدن آن معمول است و کسی تعجب نمیکند .
امیدوارم که این تجربه کمک کننده باشد.