عدم تقارن سوراخ‌های بینی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های جراحی بینی، عدم تقارن سوراخ‌های بینی است. برای درک آن بهتر است تقسیم‌بندی صورت گیرد.
عدم تقارن سوراخ‌های بینی بعد جراحی بینی باید در زمینه شکل آن قبل از جراحی صورت بپذیرد. سوال اصلی این است که آیا قبل جراحی سوراخ‌ها متقارن بوده است یا خیر؟
در صورتی که قبل از عمل بینی سوراخ‌ها نامتقارن باشد، معمولا به علت عدم رشد یکسان پره‌ها یا بر اثر انحراف انتهای تیغه به وجود آمده است. در این بیماران اگر فقط بر اثر دررفتگی انتهای تیغه بینی باشد، احتمال زیادی دارد که شکل بهبود یابد ولی اگر به علت رشد نامتقارن باشد، احتمال تقارن کمتر است. در کل در بیمارانی که شکل سوراخ‌های بینی قبل عمل متفاوت است نباید قول تقارن کامل را داد.

عدم تقارن سوراخ‌های بینی

دسته دیگر بیمارانی هستند که قبل عمل سوراخ‌های متقارنی داشته‌اند. در این دسته بیماران، معمولا نتیجه عمل سوراخ‌های متقارن است ولی در صورتی که پره‌های بینی به قصد کوچک کردن بریده شود، ممکن است عدم تقارن ایجاد گردد.
نکته مهم در سوراخ‌های بینی این است که جراح نباید آنچنان نوک بینی را سربالا کند که کوچک‌ترین عدم تقارنی مشهود باشد. اگر بینی به شکل طبیعی جراحی شده باشد در نمای روبرو، این عدم تقارن سوراخ‌های بینی محسوس نخواهد بود و بیمار را آزار نمی‌دهد، در صورتی که در بیمارانی که سربالا هستند محسوس می‌شود. لازم به ذکر است که تقریبا در همه انسانها درصدی عدم تقارن در تمام اعضای بدن وجود دارد و نباید انتظار داشت که در نمای زیرین، سوراخ‌ها کاملا شکل آینه‌ای یکدیگر باشند.