آیا راهی برای نازک کردن پوست‌های ضخیم وجود دارد؟

روش‌های جراحی که در درمان بینی‌های گوشتی به کار میرود معمولا از دستکاری‌های پوست به علت خطرات نکروز و ایجاد اسکار ، امتناع می‌گردد. تنها در این بیماران بافت‌های چربی آویزان متصل به پوست را حق برداشتن داریم.
از روش‌های غیر جراحی، استفاده از قرص‌های اکوتان، در پوست‌های شدیدا چرب و ضخیم است. توصیه می‌شود شش ماه قبل و بعد از جراحی مصرف اکوتان متوقف گردد.

 

نازک کردن پوست ضخیم