جلب توجه به چه قیمتی؟

با سلام
این روزها تصاویری از خانمی ایرانی در مطبوعات غربی چاپ می شود که بسیار مشهور یا به قول شبکه های اجتماعی وایرال شده است. ظاهرا بنابر ادعای این جریده ها، این خانم تعداد زیادی عمل جراحی نموده است ولی حقیقت این است که این بانوی گرامی، با آرایش ها و گریم های غیر متعارف سعی به جلب توجه افکار عمومی نموده است و فی الواقع، بسیار هم موفق بوده است و توجه همه را جلب نموده است. در حقیقت صورت واقعی ایشان قبل از این گریم ها بسیار بهتر است و اصلا شباهتی با آن چیزی که در جریده ها نشان داده می شود ندارد. ولی واقعا چرا جوانان این روزها تا این درجه مشتاق جلب توجه افکار عمومی مخصوصا در شبکه های اجتماعی هستند و حتی خود را با آرایش های زامبی گونه، محصول عمل جراحی متعدد بدانند.
شاید علت آن را در گسترش شبکه های اجتماعی دانست که چنین بسیاری به دنبال خاص شدن می گردند.

 

جلب توجه به چه قیمتی

 

وقتی در مطب از مراجعه کنندگان سوال در مورد شکل بینی می شود همه به اتفاق می گویند: طبیعی!!! ولی وقتی کمی صحبت می کنیم با این جمله روبرو می شویم: نه آنقدر طبیعی که کسی متوجه نشود. در واقع بسیاری از مراجعین دوست دارند که دیگران متوجه عملی بودن بینی شوند. تا این جای کار، شاید مشکلی نباشد ولی این که جراح تا به اصطلاح؛ عملی نشان دادن بینی، تا کجا پیش رود مسئله اصلی است.
در هر حال باید قبول کرد که طبیعی ترین فرم های عملی بینی، از بینی های عمل های خارجی، عملی تر است.
بدرود