جراحی زیبایی بینی آقایان

در جراحی زیبایی آقایان مهمترین نکته حفظ حالت طبیعی بینی میباشد که در این صورت بهتر است بینی فاقد قوس باشد و سربالا نیز نباشد.
توجه باید داشت که اکثر مردان در خاورمیانه دارای پوست ضخیم میباشند که تحت عنوان بینی گوشتی طبقه بندی میشوند. این ضخامت زیاد پوست باعث تورم زیاد و ظرافت کمتر می گردد.
برای اطلاعات بیشتر در بینی گوشتی به این مقاله سایت مراجعه فرمایید.
https://dramirsajadian.com/fa/جراحی-بینی-گوشتی/

عکس شماره 1

 

عکس شماره 2

 

عکس شماره 3

 

عکس شماه 4

 

عکس شماره 5

 

عکس شماره 6

 

عکس شماه 7

 

عکس شماره 8

 

عکس شماره 9

 

عکس شماره 10

 

عکس شماره 11

 

عکس شماره 12

 

عکس شماره 13

 

عکس شماره 14

 

عکس شماره 15

 

عکس شماره 16

 

عکس شماره 17

 

عکس شماره 18

 

عکس شماره 19

 

عکس شماره 20

 

عکس شماره 21

 

عکس شماره 22

 

عکس شماره 23

 

عکس شماره 24

 

عکس شماره 25

 

عکس شماره 26

 

عکس شماره 27