معمولا در اینستاگرام استوری که عکس پایان عمل را می گذارید، بینی ها سر بالا و قوس دار هستند. آیا به مرور تغییری رخ می دهد؟

بینی ها بعد از عمل مخصوصا در شش ماه اول مقداری از ارتفاع و سربالایی و قوس خود را از دست می دهند. مقدار این تغییرات بستگی به تکنیک جراحی و مقدار سر بالا بودن قبل عمل متفاوت است.

 

قوس بینی