آیا شما از تامپون یا صفحات سیلیکونی استفاده می‌کنید؟

بنده معمولا فقط برای شب اول تامپون بسیار کوچک که فقط برای جذب خونابه است استفاده و صبح فردای عمل کشیده می‌شود. کشیدن آن دردی ندارد و در موارد انحراف شدید تیغه بینی گاهی موارد استفاده از صفحات سیلیکونی لازم می‌شود.

 

تامپون بینی - 2