بنده معمولا فقط برای شب اول تامپون بسیار کوچک که فقط برای جذب خونابه است استفاده و صبح فردای عمل کشیده می‌شود. کشیدن آن دردی ندارد و در موارد انحراف شدید تیغه بینی گاهی موارد استفاده از صفحات سیلیکونی لازم می‌شود.  
بینی ها بعد از عمل مخصوصا در شش ماه اول مقداری از ارتفاع و سربالایی و قوس خود را از دست می دهند. مقدار این تغییرات بستگی به تکنیک جراحی و مقدار سر بالا بودن قبل عمل متفاوت است.  
روش های جراحی که در درمان بینی های گوشتی به کار میرود معمولا از دستکاری های پوست به علت خطرات نکروز و ایجاد اسکار ، امتناع می گردد. تنها در این بیماران بافت های چربی آویزان متصل به پوست را حق برداشتن داریم. از روش های غیر جراحی، استفاده از قرص های اکوتان، در پوست های شدیدا چرب و ضخیم است. توصیه می شود شش ماه قبل و بعد از جراحی مصرف اکوتان متوقف گردد.