آیا راهی برای نازک کردن پوست های ضخیم وجود دارد؟

روش های جراحی که در درمان بینی های گوشتی به کار میرود معمولا از دستکاری های پوست به علت خطرات نکروز و ایجاد اسکار ، امتناع می گردد. تنها در این بیماران بافت های چربی آویزان متصل به پوست را حق برداشتن داریم.
از روش های غیر جراحی، استفاده از قرص های اکوتان، در پوست های شدیدا چرب و ضخیم است. توصیه می شود شش ماه قبل و بعد از جراحی مصرف اکوتان متوقف گردد.

 

نازک کردن پوست ضخیم