Whatsapp +989300157740

جراحی زیبایی بینی

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

عملهای جراحی زیبائی درکلینیک محدود دبیراشرافی درتهران صورت می گیرد. جهت هماهنگی جهت ویزیت درمطب تهران ۰۲۱۲۲۱۳۶۸۲۴ تماس بگیرید.

فصل اول

آشنایی واهداف

درطی سالهای اخیرکه اینترنت رشدی سریع داشته است اکثرجراحان تمایل به ایجادصفحه اختصاصی یا سایت اختصاصی گردیده اند. اکثراین موارد بیشتر برای تبلیغات یا حفظ پرستیژ بوده است. ولی واقعیت این است؛ بعلت اینکه جراحیهای پلاستیک درافراد جوانتروسطح متوسط به بالاتررایج است کاربرد تبلیغاتی آن بسیارمحدود است و کاربرد اطلاعاتی آن مؤثرتر می باشد. روزی که جرقه ایجاد سایت زده شد، زمانی بود که درروزتعداد زیادی مراجعه کننده جهت مشاوره داشتم .وجالب است بدانید با اینکه سعی می کنم حداقل نیم ساعت مشاوره کنم بازحتی نمی توانم نصف مسائل ومشکلات را حل نمایم وبیشترازاینکه با مراجعه کننده مشاوره کنم برای آنان سخنرانی می کنم که بعضی روزها بارها و بارها تکراری می شود. بعد از بروز مشکلات به این فکر افتادم که این مشاوره را دو مرحله ایی کنم. مرحله اول توسط سایت ومرحله دوم درمطب . در واقع هدفم از راه اندازی سایت بیشتر از اینکه جذب مراجعه کننده باشد ،بیشتر جهت بهبودکیفیت یک مشاوره است که بدون تردید یک مشاوره خوب، هم برای مراجعه کننده وهم برای جراح بسیار کارسازاست .

به تمام مراجعه کنندگانی که برای عمل جراحی ،بنده را انتخاب نموده اند خواهشمندم تمام فصلهای این سایت را با دقت از ابتدا تا انتها مطالعه کنند چرا که باعث می شود بعدازحضور درمطب و مشاوره حضوری درک بسیار روشنی از خواسته ها، ایرادات ،انتظارات ، مقدورات ونتیجه عمل داشته باشند.

فصل دوم

انتخاب جراح

مراجعه کننده ایی که تصمیم به عمل جراحی بینی گرفته است درابتدا با سؤالاتی مواجه می گردد ، مهمترین آنها این است که آیا خوب می شود؟ برای پاسخ به این سؤال باید، به جراح مراجعه کند. حال سؤال سخت تری برای مراجعه کنندگان پیش می آید؛ چگونه جراح خودرا انتخاب نمایم ؟ پروسه انتخاب جراح زیبایی بسیاراهمیت دارد وتوصیه بنده به دوستان مطابق چارت زیراست امیدوارم با مطالعه آن درتصمیم گیری به شما کمک کرده باشم .

الف – مدرک علمی مرتبط جراحی زیبائی بینی

امروزه که تبلیغات ازهمه جا ازماهواره ، روزنامه ، پیک وغیره برروی سر مراجعه کننده فرومیریزد وهمه خود را تحت عنوان جراح زیبائی بینی معرفی می کنند ، ابتدا باید نوع مدرک علمی جراح را تعیین کرد.

( چهارگروه امروزه عملهای جراحی زیبائی بینی را انجام می دهند .)

 • فوق تخصص جراحی ترمیمی وپلاستیک ؛ این پزشکان ، جراحان عمومی بوده که برای ۲ تا ۳ سال دوره های تکمیلی جهت جراحیهای زیبائی وترمیمی کل بدن را بطور علمی وعملی فرا می گیرند.
 • جراحان گوش ، حلق وبینی ؛ تمرکز این گروه برروی بینی وسروگردن بوده وجراحیهای زیبائی ودرمانی بینی وسینوس رابطورعلمی وعملی فرا می گیرند.
 • جراحان فک وصورت؛ این گروه فارغ التحصیلان دندانپزشک ، دوره تکمیلی جراحی فک وصورت را فرا گرفته اند.
 • جراحان عمومی ؛ این گروه بصورت آکادمیک جراحی زیبائی فرا نگرفته اند، بلکه تجربی این اعمال را یاد گرفته اند واغلب بدون ذکر فوق تخصص باعنوان جراح زیبائی وپلاستیک در تبلیغات ،خود را معرفی می کنند.

 

درمیان ۴ گروه فوق ،۲ گروه اول بیشترین ارتباط با جراحیهای زیبائی بینی رادارند وهرکدام ازرشته ها نقاط ضعف وقوت خودراداردکه بعلت مجادله زیاد دراین زمینه بنده هیچ گونه اظهار نظری راجع به آن نمی کنم .

ب) محل فارغ التحصیل شدگان بسیار مهم است که مراجعه کننده دانشگاه فارغ التحصیلی جراحان خود را درزمان انتخاب جراح مدنظرقراردهد.

با گسترش دانشگاهها وتحصیلات تکمیلی مطمئناً دانشگاههای درجه یک ومخصوصاً پایتخت ازکیفیت علمی وعملی بیشتری برخوردارند.حتماً توجه داشته باشید بدون اغراق، پزشکی ایران بعد ازپزشکی آمریکا یکی ازپیشرفته ترین طبهای دنیا را دارد. حتی ازکشورهای غربی نیزبه اذعان همگان بهتراست. درسالهای اخیرکه تحصیلات تکمیلی درکشورهای همسایه واروپایی شرقی وحتی غربی رایج شده است ،بدون اغراق دانشگاههای تهران برتریهای بسیارزیادی برآنان دارند.

ج) مهارت جراح

وقتی جراح رابا تخصص مربوطه وبا اعتباردانشگاهی انتخاب کردیم ،کارسختترتازه شروع می شود .تحصیلات آکادمیک ازبهترین دانشگاهها هم ضامن این نیست که جراح فوق با مهارت مناسب باشد .درواقع بندهای الف وب شرطهای لازم است ولی شرط کافی نیست. درکشورما که هنگام گزینش دانشجو،به مهارت های عملی افراد، توجه کمی شده باعث می شود جراحانی با سوادعلمی بالاولی مهارت وهنرجراحی پائین ترنیزفارغ التحصیل شوند حال چگونه به این اطلاعات دست پیدا کنیم ؟!

معمولاًمراجعه کنندگان یا ازطریق تبلیغات یا ازطریق آشنایان دیگربا جراح آشنا می گردند.معمولاً اشخاصی که باتبلیغات به مطب مراجعه می کنند، درصد کمی ازمراجعه کنندگان  هستند وازنظرجراح سخت ترین مراجعه کنندگان  می باشند. چرا که این مراجعه کنندگان باسوء ظن وشک مراجعه می کنند وبه همین خاطرتحمل بسیارکمی دارند، واین مراجعه کنندگان  دردسرسازترین افرادهستند.

امروزه باشیوع بالای جراحی زیبائی بینی اکثریت مراجعه کنندگان با دیدن مراجعه کنندگان  دیگر،جراح خود را انتخاب می نمایند ومعمولاً این مراجعه کنندگان  بعد ازانتخاب جراح اطمینان مناسبی رابه جراح دارند که باعث ایجاد یک رابطه مناسب بین پزشک ومراجعه کننده می گردد برای تعیین مهارت جراح واقعاً ازطریق تبلیغات نمی توان مهارت وهنرجراح راتعیین نمود ولی بهترین راه، دیدن سایرمراجعه کنندگان  عمل کرده می باشد.

برای کمک به شما باید نکاتی را ذکرنمایم.

اولین نکته این است که واقع بین باشید. درتمام کتب علمی پلاستیک ۱۰% احتمال روتوش (عمل جراحی دوم که محدودتراست) ذکرمی شود. یعنی درپیشرفته ترین مراکزدنیاهم ازهر۱۰۰مراجعه کننده ۵ تا۱۰ نفراحتمال روتوش دارند؛ بنابراین اگرجراح هرقدرهم مشهور،بگوید که روتوش ندارم به صداقت جراح شک نمائید وبرعکس اگرتعداد روتوشهای جراح بیشتراز۱۵%باشد بازهم به مهارت جراح شک کنید.حال که بحث آمارپیش می آید متوجه می شوید که اگرفقط یک بینی رادیدید وازآن خوشتان آمد یا برعکس روزی به مطب همکارمراجعه نمودید یک بینی نیازبه روتوش دیدیدهیچ کدام ازنظر آماری نمی تواند کمک کننده باشدپس تعداد ودرصدهای گفته شده بالا اهمیت دارد.

نکته بعدی تعیین مهارت جراح ؛بسته به شکل بینی مراجعه کننده،قبل ازعمل هم دارد. به این صورت که یک قانون کلی درعمل جراحی بینی وجود دارد که آویزه گوشتان قراردهید((هرچقدربینی مشکلات کمتری داشته باشد نتیجه عمل،عالی تر و بالعکس هرچه بینی مشکلات بیشتری داشته باشد، نتیجه ضعیف تر است)) این که چه مشکلاتی بدتراست را درقسمت آنالیزتصاویر و مشاوره حضوری خدمتتان عرض می کنم .

به وفور دیده ام بینی بسیارمشکل دار را،که عمل عالی برای آن انجام شده است وبینی دیگر که اشکالات کمی داشته است و در مقایسه وقتی مراجعه کننده در اتاق انتظاربرای مشاوره می نشیند شخص عمل شده بامشکل کمتر را به مراتب بیشتر می پسندد . هرچندکه ازنظرجراح،مراجعه کننده اولی به مراتب بهترازدومی است. مثال بزنم اگرنمره اولی قبل ازعمل را ازصفرتا صد، برابر۲۰ یا۳۰ بدهم بعد ازعمل به ۷۵ تا ۸۰ افزایش یافته است ولی دومی که قبل ازعمل۷۰-۶۰ بوده است بعد ازعمل ۹۵ می گردد؛مشهود است که اولی سود بسیاربیشتری برده است ولی مراجعه کننده فقط فرم نهائی را می بیند و قضاوت می کند. به همین خاطر است که بسیاری ازجراحان ، موارد سخت راقبول نمی کنند چرا که می دانند درنهایت نمره بالای ۸۰ بسیاربعید است و علی رغم زحمات بسیار،بیشتر سوء تبلیغ هم می آورد. البته بنده چنین اعتقادی ندارم وهمیشه صداقت را بهترین سیاست می دانم .

مسئله بعد درتعیین مهارت جراح، سلیقه جراح است .بسیاری ازاوقات دیده اید بینی های بعد از عمل ،که هیچ اشکالی ندارد، ولی شما نمی پسندید. در بسیاری ازموارد عکسهایی را که به مراجعه کنندگان  نشان می دهم ،یک عکس توسط عده ایی بسیار پسندیده می شود ولی همان عکس درنظر مراجعه کنندگان  دیگرمورد پسند نمی باشد در واقع سلیقه مراجعه کننده و جراح باید هم پوشانی داشته باشد.

برای درک بهترباید توضیح دهم جراحی نیزمانندهرمهارت علمی وعملی دیگرتبدیل به عادت می گردد وبعد ازمدتی جراح با یک سری تکنیکهای خاص بیشتر عجین می گردد به همین دلیل اگر چند سال جراح یک سری تکنیکهای خاص رافقط بکار برد نتیجه شبیه شدن تمام بینی ها به یکدیگر است البته این شبیه بودن به خودی خود عیبی نیست ولی جائیکه سلیقه مراجعه کننده و جراح یکی نیست باعث نارضایتی می گردد به همین خاطر بعد ازمدتی از اعمال سلیقه خود،خودداری کردم و تنها به قصد مشاوره دادن نظر می دادم ولی انتخاب رابه عهده مراجعه کننده می گذاشتم.

بایدبگویم بینی ازنظر زیبائی شناسی المانهای مخصوص خود را دارد که هرکدام ازآنها را درمحدوده خاص می توان انجام داد مثلا قوس بینی را می توان ازصاف بودن کامل تا قوس متوسط ایجاد نمود وهمه آنها ازنطر زیبائی شناسی مورد تأیید است ولی حد آن در افراد مختلف باید با سلیقه مراجعه کننده هماهنگی داشته باشد. مثلامراجعه کنندگانی داشته ام که اصرار به فانتزی بودن بینی داشته اند بنابراین حداکثر قوس قابل قبول را باید داد و مراجعه کننده دیگربعلل شغلی وسنی برطبیعی بودن آن اصراردارد که باید بدون قوس باشد حال برای این که همه مراجعه کنندگان  را راضی کرد، هرکدام ازمراجعه کنندگان  برداشت خاص خود را دارند و مهمترین مشکل این است که جراح دیگرنمی تواند فقط ازیک سری تکنیکها استفاده نماید وباید به همه تکنیکها مسلط باشد که قاعدتاً باعث دردسر بیشتر برای جراح می گردد به همین خاطر بود که سعی کردم آلبوم عکسها رابسیارمتنوع بچینم و فقط عکسهای عالی را نگذارم

فصل سوم

سؤالات رایج

حال شما جراح خود را با توجه به فاکتورهای رشته تخصصی محل فارغ التحصیل ومهارت انتخاب نموده اید واکنون باید وارد مشاوره با جراح منتخب شوید.

هرمراجعه کننده سؤالات خاص خود را دارد که ازاطرافیان شنیده است من دراین قسمت سؤالات رایج که بارها وبارها درمطب توضیح داده ام رابیان می کنم به این امید که وقت مشاوره به کارهای مهمترصرف شود.

 • بینی گوشتی به چه معناست ونتیجه نهائی عمل آنها چگونه است ؟ آیا بینی گوشتی برمی گردد؟ منظورازبینی گوشتی درکتابهای علمی ،پوست ضخیم است .این پوست ضخیم چه مشخصاتی دارد؟ معمولاً این پوست شدیداً چرب ودارای سوراخهایی بزرگ روی سطح آن می باشد ودرصورت فشاردادن آن چربی خارج می گردد. البته پوست بینی می تواند درقسمتی ضخیم وچرب ودرقسمت دیگرنازک باشد. بسیار دیده ام که پوست ضخیم روی نوک بینی جای خود را به پوست متوسط درپشت بینی می دهد گاهی نیزاتفاق می افتد که بینی با پوست نازک ولی غضروفهای بزرگ را به اشتباه بعنوان بینی گوشتی ذکرمی نمایند.مشکل بعدی ورم بیشترپوست ضخیم است . پوستهای نازک ظرف ۲ تا ۳ ماه اکثریت ورم خود را ازدست می دهند. پوستهای ضخیم حدود۶ ماه طول می کشد وبعد ازآن نیزباقی مانده تورم ۱ وحتی تا۲ سال طول می کشد. به همین خاطراست که این مراجعه کنندگان باید کاملاًً مشاوره شوند تا تحمل وصبوری مناسب ، برای گذراندن دوران نقاهت را داشته باشند.

 

  1. این بینی گوشتی چه مشکلی ایجاد می کند؟ پوست ضخیم بینی بمانند پوشاننده،ساختارغضروف واستخوان را دربرمی گیرد . حال اگراین لایه پوشاننده هرچقدرنازکترباشد ظرافت ساختاررا بیشترنشان می دهد وهرقدرضخیم ترباشد، ظرافت کاهش می یابد وبه همین دلیل مردها که بصورت ذاتی پوست ضخیم تری دارند درمجموع هیچ وقت ظرافت بینی خانمها رادارا نمی شوند .
  2. بینی ازاجزاء مختلفی ساخته شده است ولی قسمت اعظم آن استخوان غضروف درزیرساخت وروی آن پوست وضمائم آن وجود دارد.
 • سؤال دیگراین است ؛ آیا راهی برای نازک کردن این پوست ضخیم وجود دارد؟شاید مهمترین نکته برای کاهش مشکل این اشخاص ،زدن چسب بصورت مناسب وحداقل ۲ ماه است باچسب زدن بصورت مناسب باعث شده پوست تحت فشاربه بافتهای غضروفی واستخوانی زیربچسبد وبینی شکل مناسب تری بگیرد.

 

  1. پاسخ این است که متأسفانه تنها جزئی ازعمل بینی را که جراح هیچگونه کنترلی روی آن ندارد ضخامت پوست است وهرگونه دستکاریهای آن نتایج وخیمی دارد. بعضی جراحان سعی می کنند پوست را از داخل تراشیده و آنرا نازک کنند . ولی جراح به جزبرداشتن بافتهای شل مثل چربی حق صدمه زدن به پوست را ندارد چرا که باعث زخمی شدن و از بین رفتن کیفیت پوست می گردد.
 • در نهایت سؤال دیگر در مورد بینی گوشتی این است که آیابعدازمدتی بینی گوشتی افت می کند یا بر می گردد؟

 

  1. پاسخ این سؤال بازارتباط مستقیم به شناخت ساختاربینی دارد. پوست ضخیم وبافتهای نرم تحت جاذبه زمین فشاری را روبه پائین جهت افت بینی ایجاد می کند وهم زمان بینی های گوشتی بصورت ذاتی غضروفهای ضعیفی دارند که باعث می شوند استحکام بینی را کاهش دهد. درصورتیکه بینی های گوشتی با تکنیکهای رایج مورد عمل قرارگیرند افت بینی غیرقابل اجتناب است به همین دلیل با تقویت ساختاربینی توسط تکنیکهای خاص ازاین عارضه جلوگیری می کنیم.
 • کاربرد لیزر در عمل جراحی بینی چیست ؟
 1. بدون تردید،لیزرنقشی درعمل جراحی بینی نداردو به نظر می رسد که گروهی ازهمکاران، ازلیزربعنوان ابزارتبلیغاتی برای جذب بیماراستفاده می نمایند.
 • چه عملهایی رابایدویامی توان همزمان باعمل بینی انجام داد؟
  1. لازم است برخی عملها همزمان باجراحی بینی انجام شوند. (مانند ترمیم واصلاح انحراف تیغه بینی ،کوچک کردن توربینهای بینی وبرداشتن پولیپهای کوچک )چنانچه بیماردارای چانه عقب رفته و کوچک باشد(که دربرخی بیماران شایع است ) ترجیح دارد همزمان باعمل بینی این عیب نیزبرطرف شود. برخی عملهای زیبایی دیگرمانند گذاشتن گونه یاترمیم پلک نیزمی تواندهمزمان باعمل بینی انجام شود ولی دراین میان بایدبه محدودیتهای زمانی وتوانایی وتحمل بیمارنیزتوجه گردد.
 • آیا برش کناره های بینی لازم است ؟
 1. ازنظرتکنیکی برای انجام عمل جراحی بینی نیازی به برش پره های آن نیست ولی درانتهای عمل جراحی هنگامیکه عمل خاتمه یافت معمولاً بینی ها درقسمت پره ها پهن ترمی گردند که جراحان برای کاهش این پهنا ، کناره های بینی را برش داده پره ها را کوچک می کنند این که مقدار برداشت ازپره های بینی چه مقدارباشد بسته به نظرجراح و بیماردارد چرا که کم یا زیاد برداشتن آن حاوی نکاتی است که بعداً مباحثه خواهد شد.

سؤالات دیگری نیز وجود دارد که امیدوارم با Email  کردن در سایت    dramirsajadian@yahoo.com و درج آن دراین قسمت به پربارکردن سایت کمک نمائید.

 

فصل چهارم (مراقبتهای قبل وبعدازعمل )

قبل ازعمل ناشتاباشید.

آقایان لازم است که ریش وسبیل خودراکوتاه نمایند.

ازآوردن اشیاء قیمتی خودداری کنید.

درصورت استفاده ازدندان مصنوعی یاپلاک دندان ویا لنزچشمی قبل از اتاق عمل آنها را درآورید.

مدارک زیرراحتماً همراه داشته باشید:

شناسنامه وکپی ازصفحه اول آن .

درصورت داشتن دفترچه بیمه درمانی معتبر متعلق به بیمار.

جهت بستری فقط درتاریخ تعیین شده به مراکزمراجعه نمایید.

شش ساعت قبل از زمان عمل ناشتا باشید.

درصورت داشتن هرگونه بیماری و یا مصرف هرگونه دارو (بطور مثال آسپرین( موارد را به پزشک اطلاع دهید.

بعد از عمل جراحی از راه رفتن تنها یا رفتن به دستشویی ویا رفتن به خانه بدون همراه خودداری کنید.

زمان عمل شما بلافاصله بعد از بستری شدن شما نخواهد بود و ممکن است چند ساعت به تأخیر بیفتد که علت آن طولانی شدن عملهای قبل و یا آماده نبودن وسائل عمل و یا ملاحظات دیگر پزشکی می باشد.

مراقبتهای بعدازعمل

خواهشمنداست دستور العملهای زیر را قبل ازجراحی بخوانید و با آنها آشنا شوید .با پیروی از این دستورات بهترین نتایج جراحی را بدست خواهید آورد. درصورت داشتن هر نوع ابهام در خصوص جراحی از طرح سؤال اجتناب ننمایید این فرم را همراه خود به بیمارستان برده و پیروی از آنرا ازروز عمل شروع نمائید.

راهنمائی ها

١) تا زمانیکه اجازه داده نشده ، فین نکنیدو بینی خود را در صورت لزوم بادستمال به نرمی پاک کنید.

۲) در صورت وجود پانسمان جلوی بینی ،می توانید آنرا تعویض نمائید.

۳) گچ بینی بین پنج تا هفت روز باقی خواهد ماند و سپس در مطب برداشته خواهد شد. لطفاً آنرا دستکاری نکنید و خشک نگه دارید .

۴) دندانهایتان را با یک مسواک نرم تمیز کنید و از دستکاری لب بالا اجتناب نمائید.

۵) ازفعالیتهای بدنی شدید و ورزشهای قهرمانی اجتناب فرماییدو زمان بیشتری را برای استراحت کردن اختصاص دهید.

۶) از خوردن غذاهایی که به جویدن طولانی مدت نیاز دارند اجتناب فرمایید. درغیر اینصورت رژیم غذایی خاصی وجود ندارد.

۷) شما می توانید صورتتان را بشوییدولی ازخیس کردن پانسمان بینی اجتناب کنید.

۸) به مدت ١٠ تا ١٤روز از صحبت کردن طولانی ) تلفنی یا محاوره ایی ) پرهیزنمائید .

۹) از خندیدن شدید یا حرکات شدید عضلات صورت برای یک هفته اجتناب کنید.

۱۰) موهایتان رابرای یک هفته نشویید و در روز برداشتن گچ بینی ساعتی قبل ازمراجعه به مطب، می توانید دوش بگیرید.

۱۱) در طول هفته اول،از لباسهایی استفاده کنیدکه ازجلو یاعقب باز و بسته می شود . از پوشیدن تیشرت و لباسهای مانند آن اجتناب کنید.

۱۲) از نور مستقیم خورشیدبرای شش هفته بعد ازعمل اجتناب کنید. گرما باعث ورم بیشتربینی خواهد شد.

۱۳) فقط داروهایی که پزشک شما تجویز می کند مصرف کنید.

۱۴) بعد از برداشتن گچ بینی درصورت ورم و کبودی بینی یا پای چشم و بالا بودن نوک بینی نگران نباشید. معمولاً در طی دو تا سه هفته تغییرات فوق از بین خواهد رفت. در برخی بیماران، ورم بین شش ماه تا یکسال طول خواهد کشید.

۱۵) به مدت یکماه بعد ازعمل جراحی، شنا ننمایید.

۱۶) طی یک تا دو ماه از عینک طبی یا آفتابی استفاده نکنید. درصورت لزوم می توان عینک را توسط نوار چسب به پیشانی چسباندتا از فشار روی بینی اجتناب گردد .

۱۷) لنزهای داخل چشمی را دو تا سه روز بعداز عمل می‌توان استفاده نمود .

۱۸) بعد از برداشتن گچ بینی ،می توان پوست بینی را توسط پاک کننده های ملایم تمیز نموده و بعد از زدن چسب بینی درصورت تمایل استفاده ازآرایش مانعی ندارد.

۱۹) لطفاً از آسپرین ،ایبوپروفن ویتامین E وسیگارتا ده روز قبل ازعمل وبعدازعمل خودداری فرمائید.

۲۰) قبل ازکشیدن بخیه ها ازپماد تتراسایکلین استفاده کرده و ده روز بعدازکشیدن بخیه ها ازضداسکار(پمادجای زخم )استفاده نمائید.

۲۱) پس ازخارج کردن تامپون داخل بینی با اسپری کردن سرم فیزیولوژیک داخل بینی به خارج کردن لخته های داخل بینی کمک می کند.